Вс. Сен 24th, 2023

Ամեն օր ես արտասանում եմ այս աղոթքը և կյանքս կարծես փոխված լինի: Այն պետք է արտասանել ցանկացած ժամանակ՝ երբ խնդիրներ ունեք, շատ երջանիկ եք, երբ օգնության կարիք ունեք։Այն օգնում է կյանքի բոլոր դեպքերում։

Ահա,թե ինչպես է պետք դիմել Աստծուն։ Տե՛ր,ես կանգնած եմ քո առջև առանց ձևականությունների։ Խնդրում եմ,ներիր ինձ իմ մեղ քերը, ես զղջում եմ արարքներիս համար։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ։ Ես ներում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ վատություն են արել։

Ես ինձ ամբողջությամբ քեզ եմ հանձնում։Բուժիր ինձ, փոխիր ինձ, ամրացրու մարմինս, հոգիս, ոգիս։

Տե՛ր, պարուրիր ինձ քո սիրով։ Ես քեզ սիրում եմ,Տե՛ր։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, Տե՛ր։ Ես կհետևեմ քեզ ամեն օր։ ԱՄԵՆ