Пн. Фев 26th, 2024

Ամեն օր ես արտասանում եմ այս աղոթքը և կյանքս կարծես փոխված լինի:

< Այն պետք է արտասանել ցանկացած ժամանակ՝ երբ խնդիրներ ունեք, շատ երջանիկ եք,երբ օգնության կարիք ունեք։

Այն օգնում է կյանքի բոլոր դեպ-քերում։Ահա,թե ինչպես է պետք դիմել Աստծուն։

«Տե՛ր,ես կանգնած եմ քո առջև առանց ձևականությունների։Խնդրում եմ,ներիր ինձ իմ մեղքերը,ես զղջում եմ արարքներիս համար։

Խնդրում եմ, ներիր ինձ։ Ես ներում եմ բոլոր այն մարդկանց,ովքեր ինձ վատություն են ա-րել։Ես ինձ ամբողջությամբ քեզ եմ հանձնում։