Пн. Янв 30th, 2023

Քո Խաչը թող ապավեն լինի, Տե՛ր Հիսուս, երբ Հոր փառքով երեւաս լուսավոր

Նույնիսկ մաշված հոդերը վերականգնելու համար վերցրեք սա: Ինքս եմ փորձել

այլ Քո մեծ զորությամբ ուրախանանքՔո աջ կողմը բազմած

որպես լույսի որդիներ եւ փրկության ժառանգորդներ:
Օգնի՛ր մեզ, Տե՛ր, օգնի՛ր մեզ, ո՜վ մեր Փրկիչ Աստված, Քո

Մեծ Անվան փառավորության համար, Տե՛ր, փրկի՛ր մեզ եւ քավի՛ր

մեր մեղքերը, Քո Սուրբ Անվան համար:

Սուրբ եւ Պատվական Խաչիդ հովանու տակ պարսպված եւ
ԱՄԵՆ Օգնություն խնդրելու աղոթք
խաղաղության մեջ պահիր Քեզ ապավինած եւ Քեզ հուսացող ժողովրդին:
Փրկի՛ր մեզ տեսանելի եւ անտեսանելի թշնամիներից:

Արժանի արա, որ գոհությամբ փառավորենք Քեզ, Հորդ եւ

Սուրբ Հոգու հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից:
Ամեն: