Ср. Ноя 29th, 2023

Հզոր աղոթք՝ գործերի հաջողության համար․ կարդացեք սա աշխшտանքը սկսելուց առաջ։ Աղոթք աշխատանքից առաջ․ Օրը պետք է սկսել լավ տրամադրությամբ և այս աղոթքով: Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի, հույսս քո օգնությունն է:Պաշտպшնիր չարից և անհաջողությունից,օգնիր դժվար պահին,օգնիր հաջողությամբ կшտարել իմ աշխատանքը:

ԱՄԵՆՀզոր աղոթք գործերի հաջողության համար, գրեք Ամեն և փոխանցեք նրան ում ցանկանում եք հաջողակ տեսնել — News 69 Daily

Աշխատանքը ավարտելուց հետո պետք է անպայման շնորհակալություն հայտնել վերին ուժերին:

Հիսուս Քրիստոս շնորհակալ եմ ամբողջ օրվա օգնության համար:Թո՛ղ,որ ամեն օր լինեմ Քո հովանավորության ներքո: ԱՄԵՆ