Вс. Сен 24th, 2023

ՀՀ-ում ժողովուրդ չկա, գեղից քաղաք եկած քաղաքական գործիչները Գիքորի պես մեռնելու են. Արմեն Գրիգորյան (Տեսանյութ)

ՀՀ-ում ժողովուրդ չկա, գեղից քաղաք եկած քաղաքական գործիչները Գիքորի պես մեռնելու են. Արմեն Գրիգորյան — YouTube

ՀՀ-ում ժողովուրդ չկա, գեղից քաղաք եկած քաղաքական գործիչները Գիքորի պես մեռնելու են. Արմեն Գրիգորյան (Տեսանյութ)

ՁԵՐ քթի տակ մարդկանց մահի վրա փող են աշխատում». Արմեն Գրիգորյան

ՀՀ-ում ժողովուրդ չկա, գեղից քաղաք եկած քաղաքական գործիչները Գիքորի պես մեռնելու են. Արմեն Գրիգորյան (Տեսանյութ)